รับทำเว็บ ดาวโหลด ติดต่อผม
อ่านภาษาไทยไม่ได้ใน Windows XP
1. กด My computer แล้วเข้าไปใน Control Panel แล้วเข้าไปใน Regional Setting
2. กดแถบ Advanced จะเขียนว่า Language for non-Unicode programs ให้ Set ตรงนี้เป็นภาษาไทย พอ Restart คอมพิวเตอร์แล้วท่านจะสามารถอ่านภาษาไทยได้

3. สำหรับปัญหาไม่สามารถใช้ปุ่มสลับภาษาให้แก้ตามรูปนี้นะครับ
เลือก US แล้วกด Key Settings...

4. เลือก Switch between input languages แล้วกด Change Key Sequence

5. เลือก Grave Accent

© Copyrights 2000 - 2017 www.palthai.com. All rights reserved.