รับทำเว็บ ดาวโหลด ติดต่อผม

มุมแก้ปัญหา
1. อ่านภาษาไทยไม่ได้ใน Windows XP
2. การติดตั้งแปลไทยใน Windows 7
3. error 5 หรือ error 9 ระหว่างการแปล
© Copyrights 2000 - 2017 www.palthai.com. All rights reserved.